Zaštitni vizir za oči i lice

Transparentni štitnik za oči i lice

Zaštitni vizir za...

Zaštitni vizir, prozirni (transparentni štitnik) namijenjen je zaštiti od opasnosti mehaničkih udaraca, npr. letećih čestica obrađivanog materijala te od zapljuskivanja tekućina. Regulatorima s bočnih strana vizira moguće je podesiti vizir u položaj koji nam odgovara te ga skroz podići kada zaštita nije potrebna. Sa stražnje strane je regulator za podešavanje po obimu glave. Težina: 260 g.

Kataloške informacije

Art. GO13-0009

EN 166