Kombinacija sigurnosni tuš i ispiralica, tip SE12

Sigurnosni tuš i ispiralica SE 12

Kombinacija sigurnosni tuš...

Industrijski tuševi i ispiralice za dekontaminaciju očiju i tijela su namjenjeni instalaciji u radnim prostorima gdje postoji opasnost od kontaminacije s agresivnim kemijskim sredstvima, tekućinama ili tvarima. Različiti modeli se koriste ovisno o radnim uvjetima, te načinu aktiviranja i instalacije.

Kataloške informacije

Art. P18-0152

ANSI Z 358-1; UNI 9608