Polumaska DUO

polumaska duo
polumaska s dva filtera duofilteri za polumasku DUO

Polumaska DUO

Polumaska DUO je vrlo lagana i ergonomična, izrađena od silikonske gume. Tijelo maske ima anatomski oblik, prilagođen licu. Kombinacijom pojedinih traka za učvršćenje koje su međusobno povezane ostvaruje se najmanje opterećenje pri nošenju. Niski profil maske omogućuje upotrebu korektivnih ili zaštitnih naočala. Polumaska sa svake bočne strane ima konektor koji je vezni dio između maske i filtera. Kroz dva filtera zrak ulazi sa dvije strane pa je omogućeno lakše disanje te duže trajanje filtera.

Kataloške informacije

Art. DO31-0207

EN 140 CE