Plinska maska TR82

plinska maska TR 82
puna plinska maska TR 82filteri plinska maska

Plinska maska TR82

Puna maska namijenjena je zaštiti dišnih organa i očiju od otrovnih para, plinova, aerosola i prašine. Izrađena je od gume. Maska ima 5 traka s kojima se pričvršćuje na glavu. Uz punu masku se upotrebljavaju filteri na navoj, koji se odabiru prema vrsti agresivnog medija u kojem radimo. Vizir je izrađen od polikarbonata, a moguće ga je mijenjati rezervnim vizirima. Puna maska TR82 podržava stakleni vizir (Art.DO17-0186) koji se može naručiti posebno. Prednost maske sa staklenim vizirom je npr. upotreba pri poslovima u kojima se koriste boje i lakovi jer ga je moguće oprati. Na vizir maske može se zalijepiti zaštitna folija koja se također može naručiti posebno (Art. DO17-0245). Filteri se mogu držati na boku pomoću orebrenog spojnog crijeva te držača filtera. Ta posebna pogodnost usvojena je uglavnom zbog rada s težim filterima tj. kada je težina filtera veća od 350g. Moguće je naručiti i dodatnu opremu kao što su vizir za elektrolučno zavarivanje, vodotjesna kapuljača, spremnik/torba, orebreno crijevo - držač filtera.

Kataloške informacije

Art. DO12-0001

EN 136 CE