Maska za zavarivanje, naglavna

Maska za varioce, naglavna

Maska za zavarivanje,...

Namijenjena je zaštiti očiju, glave i vrata pri elektrolučnom zavarivanju od direktnog i indirektnog djelovanja vidljivog, ultraljubičastog i toplinskog isijavanja letećih iskri rastopljenih materijala. Stakla na maskama za elekto zavarivače su izmjenljiva. Prednost naglavne maske je što pri radu osigurava djelatniku slobodne obje ruke. Regulatorima s bočnih strana vizira moguće je podesiti vizir u položaj koji nam odgovara te ga skroz podići kada zaštita nije potrebna. Sa stražnje strane je regulator za podešavanje po obimu glave.

Kataloške informacije

Art. GO3-0060

EN 166 CE