Viziri za plinsku masku TR82 (5 vizira + 1 okvir)

Viziri za plinsku masku

Viziri za plinsku...

Polikarbonatni viziri su zamjenljivi rezervni viziri za punu masku TR82. U kompletu je sadržano 5 vizira + 1 okvir.

Kataloške informacije

DO17-0050

EN 166