Polumaska ST 85

polumaska st85
filteri za plinsku masku

Polumaska ST 85

Tijelo polumaske izrađeno je od gume (oslonac za bradu, podesivi nosnik). Polumaska ima jedan izdišni ventil izrađen od gumene membrane u plastičnom sjedištu sa zaštitnim poklopcem. Filteri na navoj upotrebljavaju se uz polumasku, a odabiru se ovisno o vrsti agresivnog medija u kojem radimo. Filteri se mogu držati na boku pomoću orebrenog spojnog crijeva te držača filtera. Ta posebna pogodnost usvojena je uglavnom zbog rada s težim filterima tj. kada je težina filtera veća od 350g.

Kataloške informacije

Art.DO20-0065

EN 140:98 CE