Plinska maska TR 2002 CL3

plinska maska TR 2002 CL3
filteri plinska maska

Plinska maska TR...

Puna plinska maska TR 2002 CL3 namijenjena je zaštiti dišnih organa i očiju od otrovnih para, plinova, aerosola i prašine. Izrađena je od gume. Vizir je proširen na cijelo lice i omogućuje maksimalnu vidljivost. Izrađen je od polikarbonata. Maska ima 5 traka s kojima se pričvršćuje na glavu. Uz plinsku masku se upotrebljavaju filteri na navoj, koji se odabiru prema vrsti agresivnog medija. Filteri se mogu držati na boku pomoću orebrenog spojnog crijeva te držača filtera. Ta posebna pogodnost usvojena je uglavnom zbog rada s težim filterima tj. kada je težina filtera veća od 350g.

Kataloške informacije

Art.DO12-0244

EN 136 CE