Preklopne naočale s tamnim i prozirnim staklom

Naočale, preklopne s tamnim i prozirnim staklom

Preklopne naočale s...

Namijenjene su zaštiti očiju od krupnih letećih čestica, iskri te elektrozavarivanja i plinskog zavarivanja kad je otežana zamjena naočala pri radu.

Kataloške informacije

Art.GO19-0063

EN 166 CE