Maska za pjeskarenje za teže uvjete rada ACS 951

maska za pjeskarenje tip ACS 951

Maska za pjeskarenje...

Maska ACS951 s kapuljačom, izrađena je od gume. Dva izdišna ventila zaštićena su posebnim kapicama. Dva voda otprešana u tijelu maske vode zrak za oplahivanje leća što spriječava zamagljivanje leća. Leće su lako zamjenljive. Prednja strana kapuljače je od kože, a stražnja od tvrde tkanine i spušta se do struka.

Oprema uz masku: TUR 609 rebrasta cijev, EOD45 filter za uljne pare i prigušivač buke, AC95 regulator protoka zraka.

Dodatna izmjenjiva oprema:

Leća za masku ACS951, unutarnja, PC, Art. DO28-0092; Leća za masku, vanjska, staklo, Art. DO28-0091

Kataloške informacije

Art. DO27-0090

EN 271 CE