Maska za pjeskarenje za teže uvjete rada tip ACS 952

maska za pjeskarenje

Maska za pjeskarenje...

Maska ACS 952 sastoji se od kacige izrađene od krutog ABS-a opremljene s unutarnjim vodovima za cirkulaciju zraka te orebrenom cijevi za priključak na regulator protoka. Kaciga je učvršćena s okvirom koji drži polikarbonatni sigurnosni vizir 100 x 140mm (Art.DO28-0100). Na kacigu je učvršćen prsluk gumenim profilom.

Oprema uz masku: TUR 609 rebrasta cijev, EOD45 filter za uljne pare i prigušivač buke, AC95 regulator protoka zraka.

 

Kataloške informacije

Art. DO30-0099

EN 271 CE