Filteri za plinsku masku TR 82 / ST 85 / TR2002

filteri za plinsku masku

Filteri za plinsku...

Filteri strukturom štite od otrovne i agresivne prašine ili kemijski na sebe vežu toksične tvari te štite od štetnih utjecaja para, plinova, aerosola i otopina raznih kemikalija. Tip filtera na navoj određuje se ovisno o radnim uvjetima. Svaki filter označen je trakom prema europskim normama označavajući medij ili skupinu medija od kojih vrši zaštitu.(npr.A2, A2P3, B2, B2P3, E2, E2P3, K2, P3, A2B2E2K2P3, A2B2E2K2HgP3, A2B2E2K2NOCOHgP3)

Kataloške informacije

Art.DO-13/(izbor filtera prema namjeni)

EN 141 CE